Generalforsamling 23. marts 2018

Generalforsamling i Helsingør afd.

Tid: Fredag den 23. marts kl. 15
Sted: Helsingør Rådhus, Stengade 59

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab ved kasserer Poul Nielsen
 4. Orientering ved Henrik Møller
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
  På valg:
  Kasserer Poul Nielsen, ønsker genvalg
  Bestyrelsesmedlemmer Brit Berg og Mogens Peulicke
  Revisor Verner Jensen, ønsker genvalg
 7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Formand Bent Roskjær
52 77 27 84
bent.roskjaer@e-mail.dk