Generalforsamling i Helsingør afd. 2019

Tid: Torsdag den 14. marts 2019, kl. 17
Sted: Helsingør Rådhus, Stengade 59

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Formand Bent Roskjær
52 77 27 84
bent.roskjaer@e-mail.dk