Gallaaften “Dejlig er Norden” i DR Koncerthuset 15. april

I anledning af Foreningen Nordens 100 års jubilæum afholdes der gallaaften i DRs koncerthus 15. april med titlen “Dejlig er Norden”.

Gallaaftenen præsenterer et ambitiøst nordisk program med bl.a. overværelse af Dronning Margrethe, der er protektor for Foreningen Norden.

Der er endnu få billetter tilbage: https://billet.drkoncerthuset.dk/webshop/webticket/seatmap?eventId=95170&el=true

 

Generalforsamling i Helsingør afd. 2019

Tid: Torsdag den 14. marts 2019, kl. 17
Sted: Helsingør Rådhus, Stengade 59

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse
 6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Formand Bent Roskjær
52 77 27 84
bent.roskjaer@e-mail.dk

Generalforsamling 23. marts 2018

Generalforsamling i Helsingør afd.

Tid: Fredag den 23. marts kl. 15
Sted: Helsingør Rådhus, Stengade 59

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab ved kasserer Poul Nielsen
 4. Orientering ved Henrik Møller
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
  På valg:
  Kasserer Poul Nielsen, ønsker genvalg
  Bestyrelsesmedlemmer Brit Berg og Mogens Peulicke
  Revisor Verner Jensen, ønsker genvalg
 7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Formand Bent Roskjær
52 77 27 84
bent.roskjaer@e-mail.dk

 

 

Den fri bevægelighed må genindføres!

Den fri bevægelighed mellem de nordiske lande har haft uvurderlig værdi for det nordiske samarbejde.

Siden vedtagelsen af den nordiske pasunion i 1954 har nordiske statsborgere kunnet rejse frit mellem de nordiske lande. Denne ret er suspenderet ed den svenske regerings ensidige beslutning om at indføre midlertidig grænsekontrol for alle, der passerer den dansk-svenske grænse.

Det betyder i praksis, at danske statsborgere fra den 4. januar 2016 ikke har kunnet rejse uden pas, fordi der i Danmark ikke er et internationalt identitetskort for alle.

Foreningen NORDEN opfordrer derfor Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd til hurtigt at arbejde for at få ophævet den midlertidige grænsekontrol for nordiske statsborgere.